Fáilte go Gaelscoil Chluainín

Sinéad Ní Thorsnaigh

Príomhoide

Teachtaireacht ón bPríomhoide Sinéad

Your child is unique. She/he possesses a sense of wonder and natural curiosity. Here in Gaelscoil Chluainín we aim to embrace and nurture that uniqueness and foster the ideals of home.

Tá do páiste uathúil. Tá tuiscint iontais agus fiosracht nádúrtha aige / aici. Tá sé mar aidhm againn anseo i Gaelscoil Chluainín glacadh leis an uathúlacht sin agus í a chothú agus idéil an bhaile a chothú.

Mol an Óige Agus Tiocfaidh Sí

In the immersion education model pupils learn all subjects through the medium of a designated language. Irish is the language through which all subjects are taught and all communication is conducted. Through the immersion system pupils achieve a high level of fluency in both English and Irish. It has been proven to be the most effective way of learning the Irish language.

School Activites:

Ceol

scoil_gaa

Spórt

school_play

Drámaíocht

Feis

Feis

seactain_eolaiochta

Seachtain Eolaíochta

trath_na_gceist

Tráth na gCeist

Ealaín an tseomra ranga

Cuairt Mícheál D go Gaelscoil Chluainín

Play Video

Nuacht