Fáilte go Gaelscoil Chluainín

Image_of_sinead

Sinéad Ní Thorsnaigh

Príomhoide

Teachtaireacht ón bPríomhoide Sinéad

Your child is unique. She/he possesses a sense of wonder and natural curiosity. Here in Gaelscoil Chluainín we aim to embrace and nurture that uniqueness and foster the ideals of home.

Tá do páiste uathúil. Tá tuiscint iontais agus fiosracht nádúrtha aige / aici. Tá sé mar aidhm againn anseo i Gaelscoil Chluainín glacadh leis an uathúlacht sin agus í a chothú agus idéil an bhaile a chothú.

Mol an Óige Agus Tiocfaidh Sí

In the immersion education model, pupils learn all subjects through the medium of a designated language. Irish is the language through which all subjects are taught and all communication is conducted. Through the immersion system pupils achieve a high level of fluency in both English and Irish. It has been proven to be the most effective way of learning the Irish language.

School Activites:

singing_together_as_a_class

Tráthnóna Chultúrtha Ag Canadh

Leitrim_Soccer

Spórt

Ag Léamh le Chéile

Ag Foghlaim Scileanna Nua

Nádúr

Nuacht na Scoile

Na Buaiteoirí Irish Aid Global Goal Getters 2021

Ealaín an tseomra ranga

Cuairt Uachtaráin Mícheál D Ó hUiginn go Gaelscoil Chluainín

Play Video