seachtain_na_gaeilge

Seachtain na Gaeilge

Bhí an-lá go deo againn istigh i nGailearaí an Mhodal Niland i Sligeach.

We had a great day in the Model Niland Gallery with Gabriel Rosenstock.

Léigh Gabriel Rosenstock scéaltaí dúinn agus chasamar ahmrán leis, agus daltaí ó Ghaelscoil Chnoc na Ré.

He read stories with us and we sang songs with the children from Gaelscoil Chnoc na Ré.