Múinteoirí na Scoile / Our Schools Teachers

Meet the great teachers of Gaelscoil Chluainín and their role in the school. 

Sinead_4

Sinéad Ní Thorsnaigh

Príomhoide

Múinteoir Shearán

Múinteoir na hArdranganna

Múinteoir Mhairéad

Múinteoir na Meanranganna

Múinteoir Andrea

Múinteoir na mBunranganna

Máirín

Runaí na Scoile

Muinteoir

Rang a hAon