Nollaig Shona Ó Seomra na Naíonán!!!      
  Merry Christmas from the Infant Room!!!

 

 

A Thuismitheoir, a chara,
Tá críoch ag teacht leis an téarma scoile agus tá mé an-sásta le dul chun cinn na naíonán ó Mhéan Fómhair. Cinnte tá sos tuillte acu go léir agus tá súil agam go mbeidh Nollaig álainn ag gach pháiste.
As the first school term comes to an end we are very pleased with the infants’ work and progress since September. They have worked very hard and I hope that the children have a well deserved rest and a very Happy Christmas.
It is a perfect time to reflect on the successful start our Junior Infants have had immersing themselves into the everyday commitments of school life. The children have settled into their routine with ease and are thoroughly enjoying the new friendships that come with this new experience. Tá na páistí ag foghlaim an-chuid Gaeilge! Táimid an-bhrodúil astu! We are most proud of the children, they have acquired a fantastic understanding of the Irish language and are steadily building their vocabulary 'As Gaeilge'.
Is grúpa an-chliste iad na Naíonáin Mhóra.. Is páistí an-óga iad le bheith in ann léamh i mBéarla AGUS i nGaeilge.  Tá siad ag déanamh an-obair ar pheannaireacht agus ar Mhatamaitic agus is breá leo bheith gnóthach.
Our Senior Infants are a very clever group indeed and I am very impressed with their progress. They are very young to be able to read in both English AND in Irish. They are working very hard on their handwriting and their Mathematics and they thrive when they are busy.  The children's Irish  fluency is improving daily.

Cruinnithe Múinteoirí/Tuismitheoirí 
Mo bhuíochas le na tuismitheoirí a tháinig chuig na cruinnithe. Bhí sé go hálainn ag bualadh libh ar fad.
Parent teacher meetings
A huge thanks to all parents/guardians who took the time to attend the meetings. It was lovely to catch up with you all.

Ailléirge
Tá páiste sa rang a bhfuil ailléirgé aici i leith cnónna de gach shaghas. Dá bhrí sin níl aon bhianna le cnónna, mar shampla Nutella ceadaithe sa rang in aon chorr. Beidh orainn ar fad súil a choiméad ar na boscaí lóin. Impím oraibh a bheith díograiseach faoi seo.
Nut Allergies
I wish to inform you that we have children in the class with serious nut allergies, and we would remind parents not to give their children any nuts or products containing nuts eg Nutella. We are asking your assistance in providing  a safe learning environment.

Mac Léinn I Seomra na Naíonán
Bhí an t-ádh linn nuair a fuair Seomra na Naíonán mac léinn ó Choláiste Phádraig – Múinteoir Cáit. Rinne si cleachtadh múinteoireachta linn agus d’eirigh thar barr léi nuair a tháinig cigirí amach chun breathnú uirthi ag múineadh.. Comhghairdeas a Cháit! Chuir sí clár Aistear ar siúl leis na páistí agus táimid ag iarraidh leanúint ar aghaidh le seo nuair a thagaimid ar ais ó na laethanta saoire.
Student in The Infant Room!
The Infant Room was very lucky to receive a student teacher from St. Patrick’s College – Múinteoir Caít. She completed her teaching practice with us and her Inspector complimented her on her work. She introduced Aistear to the children and they have been fortunate to experience this. Aistear is a framework  whereby the children learn and develop through the medium of play. It is wonderful for developing the children's oral language skills, socialisation skills, planning and problem solving skills.
To continue with Aistear, I ask all parents if they have any of the following items at home.. I could use them in Aistear if you no longer need them:
• Plastic tea set
• Doctors kit
• Plastic food items
• Play kitchen utensils     
• Play kitchen

Finally, we would like to encourage you as parents to continue reading at home with your child. There is nothing like the gift of reading and a love of books!  Remember…  “There are many little ways to enlarge your child’s world. Love of books is the best of all” –Jacqueline Kennedy Onassis

Guím Nollaig faoi shéan agus faoi mhaise daoibh go léir. Go raibh míle maith agaibh as ucht bhur dtacaíocht leanúnach!
I wish you a very Happy and Peaceful Christmas and I thank you all for your continued support.
Múinteoir Andrea.

Seachtain Eolaíochta
Bhí Seachtain iontach ag na Naíonáin sa scoil ag ceiliúradh Seachtain Eolaíochta.
Rinne na Naíonáin turgnaimh le hábhair éagsúla timpeall an tseomra ag fáil amach an snámhann sé nó sí! 
D'úsáíd na páistí maighnéid i súgradh feidhmiúil chun a dtionchar ar ábhair éagsúla a iniúchadh.
Tar éis an lá oibre ar fad bhí ocras an domhain ar an rang so rinneamar bunnóga le seacláid leáite. D'fhoghlaim
na páistí faoin dtionchar atá ag an teas ar sheacláid. Yummy!!!

Science Week
The Infants really celebrated Science Week in style!
The Children investigated various objects in the classroom to see whether they floated or not.
We used magnets in our play to observe their effects on other objects in the room.
After our work, we were very hungry so to observe the effect of heat on chocolate, we made Rice Krispie buns. Yummy!!!

 

Website design by dmac media