COMHGAIRDEAS d'ár nIAR-SCOLÁIRE

DEARBHLA Ní RUANAIGH

 

SEAMPÍN SNA CLUICHÍ OILIMPEACHA SÓISIR

 

Níl teorainn leis an ngaisce atá ionat!

Tá muid uilig chomh bródúil asat!

 

 

Táimid iontach bródúil as ár n-iardhaltaí uilig atá ag treabhadh ar aghaidh sa saol

agus chomh maith le gaiscaíocht Dhearbhla tá tuilleadh eacht bainte amach le gairid

ag lucht na hiarscoláirí.

Ádh mór do Tarach, Matthew, Bronwyn agus Evan lena mbanna cheoil Grooveline

atá  tríd don Oireachtas lena namhrán Deis Dall.

Feicfear iad ag Oireachtas na Samhna i gCill Airne, Co Chiarraí

ó 31 Deireadh Fómhair - 3 Samhain 2018.

 

 

Meán Fómhair - Deireadh Fómhair 2018 

Bhí muid an-ghnóthach an téarma seo. Seo cad a bhí ar bun againn. 

 

19-10-18 - DR. KEN san Institúid Teicneolaíochta, Sligeach. 

 

For maths week we kindly accepted Leo Creedon's (Daidí Dónaill) invitation to a workshop

with Dr. Ken, maths genius and magician. 

 

18-10-18

 

Leitrim and Roscommon Sports Partnership 

Mhínigh Noel dúinn conas aire ceart a thabhairt d'ár rothair. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁID NA SAMHNA - Halloween Parade

Thanks to Rosa and Niamh for all their help

Bhí Rosa istigh ag cuidiú linn sna hullmhúcháin i

gcomhair Oíche Shamhna. Beimid gléasta suas mar Tuatha de Danann. 

 

Seo na dearthaí éagsúla a bhéas ar ár sciatha agus ár gclaíomhanna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bhí na Naíonáin gnóthach freisin.

Chuaigh siad chuig dráma in Ionad na nGleannta le Fíbín. 

 

Agus bhí siad ag scoil ar Belleek Control PS

with other children from St. John the Baptist

also as part of Siochán IV. 

 

 

 

 

 

 

Bhí nuacht iontach eile againn go bhfuair

Evie iarsma ar an trá sa Srithideach a bhain leis an Spanish Armada.

 

Bhronn sí é ar an iarsmalann i mBun Dobhráin

agus fuair sí leabhar ó hArd Mhuseum na hÉIreann mar thoradh ón 

gCoiméadaí Dr. Nessa O'Connor.

 

 

 

 

Páirc na gCriospaí - TAYTO PARK 

Lá Breithe an Fhorais Pátrúnachta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We welcome all preschool children and Mums and Dads to visit our infant class and teacher Andrea in February.

A special information session for parents thinking of enrolling their children in this Gaelscoil in Manorhamilton, will be held in the coming weeks. Watch this space for confirmed dates. 

Pop in for a cup of tea and a chat.

Beidh fáilte is fiche romhaibh.

 

Building Bridges Comprehension Team Teaching.

This term the whole school approach to team teaching emphasises on Reading Comprehension. As part of the programme Múinteoirí Eva and Sharon help us all by reading picture books and demonstrating strategies for retrieving information from the books.

Tá an scoil uile ag baint sult as múinteoireacht foirne faoi láthair, le Múinteoirí Eva agus Searan ag teacht chuig na ranganna ag léamh leabhair leis na páistí. Múineanna siad scileanna éagsúla a chabhraíonn linn eolas a bhaint astu.

 

 

First Communion and First Confession Dates - Dátaí don Chéad Aithrí agus Cead Chomaoineach

Beidh an Céad Chomaoineach Dé Sathairn 3 Mheitheamh.

The First Holy Communion will be held on Saturday, 3rd June.

Tá dáta sealadach don Chéad Aithrí- Dé Máirt 28 Márta

The First Confession date is yet to be confirmed but may possibly be on Tuesday, 28th March at 1:30 pm in the school.

 

 

Training Day for the New Primary Language Curriculum- Lá Traenála an Churaclam Nua

D'fhreastal na múinteoirí ar lá traenála don Churaclam Nua Bhéarla agus Gaeilge ar an Déardaoin 26 Eanáir 2017

The teachers attended a training day on the new English and Irish language curriculum on Thursday, 26th January 2017.

Beidh béim ar an dteanga ó bhéal i ranganna Naíonáin  - Rang a 2.

The initial emphasis will be on oral langauge for Infants to 2nd class.

 

Donation to the North West Hospice- Oispís an IarTuaisceart

We were honoured to be able to present a cheque for €750 to the North West Hospice from part of the Christmas Fair proceeds.

Ba onóir mór don scoil seic €750 a bhronnadh ar Oispís an Iar Tuaisceart.

 

 

Ríomhairí Úra- New Computers

Here are some of our amazing Parents with the computers we bought from funds raised at the Christmas Fair.

Anseo tá grúpa dár dTuistí Iontacha lenár ríomhairí nua, de bharr an airgid a bhailíomar ag an Aonach.

 

Cór na Scoile- School Choir

Bhí rang 3 -6 ag canadh in Áras Breifne inniu.

Chasamar ag an Tobshiopa leabhar ag Glór na nGleannta sa caife i nDroim Dhá Thiar ar an Satharn 17 Nollag.

We also sang at the Glór na nGleannta Pop-Up Book Shop in the village Cafe in Dromahair, last Saturday, 17th December.

 

Tinwhistle lessons- Ceachtanna Feadóga-

Beidh Pádraig Sweeney ag tosnú ceachtanna feadóga agus flúit i Mí Eanáir, i rith am scoile.

Pádraig Sweeney will be starting Tin Whistle and Flute lessons in the school after Christmas.

Aonach na Nollag 2016 Christmas Fair

On Friday, 9th December, we held our Christmas Fair in the Glens Centre.

Ar an Aoine, 9 Nollag bhí Aonach na Nollag againn in Ionad na nGleannta, Cluainín Uí Ruairc.

 

Dhíol muid go leor earraí ar son an Oispís agus ar son na scoile.

We sold lots of items to raise funds for the North West Hospice and our school.

Our parents decorated the Glens Centre. It looked great!

Ghléas ár dtuistí an Ionad. Bhreathnaigh sé go gleoite.

Here are some samples of what we sold.

Seo samplaí de céard a bhí ar díol.

 

 

Féile na gCrann - Ionad na mBeach- Christmas Tree Festival

We made a great tree for the Christmas tree festival in the Bee Park on Saturday 17 and Sunday 18 December.

Rinneamar Crann iontach i gcómhair Féile na gCrann in Ionad na mBeach ar an 17 agus 18 Mí na Nollag.

Thank you to all the parents; Jeff, Áine, Ruth, Gráinne and staff ; Sinéad, Róise, Máirín and pupils past, present and future;  Jason, Nóra and Ronan who helped us out.

Míle buíochas do na tuistí, foireann na scoile agus daltaí a chuidigh go mór mór linn.

Shirley annouced the winners of the art competition also : Congratulations Cormac Scarff agus Jessica Taheny -Conlon.

D'fhógair Shirley na buaiteoirí den chomórtas ealaíona chomh maith- Comhgairdeas Cormac agus Jessica.

 

Lá Cócaireachta Idirnáisiúnta 

HPS 

 

Ar an Aoine 29 Eanáir, bhí lá an-speisialta againn sa scoil.

Bhí fáilte roimh na tuismitheoirí teacht isteach

i gcómhair blaiseadh bia folláin de chuile shórt. 

 

Parents were welcomed into school for a

healthy food sampling day on Friday 29th January.

 

 

Míle buíochas d'ár duistmitheoirí iontacha a chabhraigh linn

na béilte éagsúla a cheannach agus a ullmhú. 

Many thanks to our wonderful parents whom helped us

buy and prepare the various meals. 

D'ullmhaigh Rang Múinteoir Lorraine na béiltí Eorpacha. 

Múinteoir Lorraine's class prepared the European dishes. 

 

 

 

D'ullmhaigh rang Múinteoir Shinéad na béiltí ó na Mór Roinne eile. 

Múinteoir Sinéad's class prepared the inter-continental meals. 

 

 

 

D'oibrigh na naíonáin agus Múinteoir Andrea go dian ar bhia a nitheadh a seantuistí. 

The infants and Múinteoir Andrea worked very hard to find out what food their Grandparents used to eat. 

Rinne rang Múinteoir Mhairéad iniúchadh ar céard is bhia na hÉireann ann? 

Múinteoir Mairéad's class investigated what Irish food is like.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSCAILT OIFIGIÚIL AN GHAIRDÍN

 

OFFICIAL OPENING OF THE GARDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUR NEWS: AN NUACHT 

Aoine Ghorm 

Lámha suas i gcómhair Aoine frith -bhulaíochta. 

 

Hands Up on Anti-Bullying 

 

Seasaimid an fód mar chairde in éadan na maistíneachta. 

 

We stand strong as friends against all types of bullying. 

 

Our news: 

 

GAIRDÍN NA SCOILE 

Our school garden 

 

We are delighted to have a colourful place to play at lunchtime. Thank you so much to all

the parents who have been working so hard to give us a beautiful garden. 

 

 

Cuireann sé gliondar chroí orainn a bheith ag spraoi i measc an fhraoigh daite.
 

These heathers are very pretty. 

 

Beimid ag bailiú síolta as lusanna na gréine.


We will gather seeds from the sunflower heads.

 

 

 

 

Cóisir Oíche Shamhna

sa Ghaelscoil

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

  

 

 

 

 

An Fómhar

Bhailigh na Naíonáin  duilleoga sa bhaile agus d'úsáid siad iad chun 'Crann an Fhómhair' a chruthú. 
Our Infants collected leaves at home and they used them to create 'Autumn  Trees'

Is breá leis na Naíonáin an Fómhar! Seo gráinneog a chuir ár bpáiste is óige Lilly le chéile.   Nach bhfuil sé gleoite.
  
Our Infants are loving  Autumn at the moment! Here is a hedgehog completed by our youngest child Lilly. Isn't he very cute!!

RTE ag Taifead sa scoil - Dé Luain 28 Meán Fómhair 2015 

Tháing JJ McMorrow agus Niall Martin ó RTÉ chugainn chun taifead a dhéanamh dár ngáirdín nua.

Bhí páistí an Choiste HPS thíos sa Fab Lab le Stuart (Daidí Joshua) ag déanamh tithe do na héin.

Nuair a thagann droch aimsir an Gheimhridh beimid in ann na héin a bheathú go sábhálte iontu. 

 

Mol an Óige!

D’oscail Gaelscoil Chluainín doirse na scoile don chéad uair do na Naíonáin Shóisearacha ar an 27ú de Mhí Lúnasa.  Seisear pháiste a shiúil isteach – Lilly, Abigail, Harmony, Alan, Oisín agus James. Is páistí ar leith iad agus tá siad ag socrú isteach iontach maith. Go n-eirí libh go léir ar an turas  nua linn sa Gaelscoil!

Gaelscoil Chluainín opened it’s doors for the first time on the 27th of August last for our Junior Infants. Six children walked in – Lilly, Abigail, Harmony, Alan, Oisín and James. They are very special children and they are all settling in very well indeed. Best of luck to you all on your new journey with us in the Gaelscoil!
 

 

 

 

Gaelscoil Chluainín is an Irish-Medium Co-Ed Primary School, with a catholic ethos under the patronage of An Foras Pátrúnachta. The school was established in 2007 and the new purpose-built school on Castle Street was opened in 2008.

Website design by dmac media