Gaelscoil Chluainín Enrolling Now.

The enrolment process in Gaelscoil Chluainín is now underway. The required enrolment forms can be issued on request from the school and will also be distributed to all surrounding preschools. All forms should be returned to the school before 20 February. Contact the office at 071-9856046 or gaelscoilchluainin1@gmail.com for further info.
 

Meán Fómhair - Deireadh Fómhair 2018 

Bhí muid an-ghnóthach an téarma seo. Seo cad a bhí ar bun againn. 

 

19-10-18 - DR. KEN san Institúid Teicneolaíochta, Sligeach. 

 

For maths week we kindly accepted Leo Creedon's (Daidí Dónaill) invitation to a workshop

with Dr. Ken, maths genius and magician. 

 

18-10-18

 

Leitrim and Roscommon Sports Partnership 

Mhínigh Noel dúinn conas aire ceart a thabhairt d'ár rothair. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁID NA SAMHNA - Halloween Parade

Thanks to Rosa and Niamh for all their help

Bhí Rosa istigh ag cuidiú linn sna hullmhúcháin i

gcomhair Oíche Shamhna. Beimid gléasta suas mar Tuatha de Danann. 

 

Seo na dearthaí éagsúla a bhéas ar ár sciatha agus ár gclaíomhanna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bhí na Naíonáin gnóthach freisin.

Chuaigh siad chuig dráma in Ionad na nGleannta le Fíbín. 

 

Agus bhí siad ag scoil ar Belleek Control PS

with other children from St. John the Baptist

also as part of Siochán IV. 

 

 

 

 

 

 

Bhí nuacht iontach eile againn go bhfuair

Evie iarsma ar an trá sa Srithideach a bhain leis an Spanish Armada.

 

Bhronn sí é ar an iarsmalann i mBun Dobhráin

agus fuair sí leabhar ó hArd Mhuseum na hÉIreann mar thoradh ón 

gCoiméadaí Dr. Nessa O'Connor.

 

 

 

 

Páirc na gCriospaí - TAYTO PARK 

Lá Breithe an Fhorais Pátrúnachta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSCAILT OIFIGIÚIL AN GHAIRDÍN

 

OFFICIAL OPENING OF THE GARDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

OUR NEWS: AN NUACHT 

Aoine Ghorm 

Lámha suas i gcómhair Aoine frith -bhulaíochta. 

 

Hands Up on Anti-Bullying 

 

Seasaimid an fód mar chairde in éadan na maistíneachta. 

 

We stand strong as friends against all types of bullying. 

 

Our news: 

 

GAIRDÍN NA SCOILE 

Our school garden 

 

We are delighted to have a colourful place to play at lunchtime. Thank you so much to all

the parents who have been working so hard to give us a beautiful garden. 

 

 

Cuireann sé gliondar chroí orainn a bheith ag spraoi i measc an fhraoigh daite.
 

These heathers are very pretty. 

 

Beimid ag bailiú síolta as lusanna na gréine.


We will gather seeds from the sunflower heads.

 

 

 

 

RTE ag Taifead sa scoil - Dé Luain 28 Meán Fómhair 2015 

Tháing JJ McMorrow agus Niall Martin ó RTÉ chugainn chun taifead a dhéanamh dár ngáirdín nua.

Bhí páistí an Choiste HPS thíos sa Fab Lab le Stuart (Daidí Joshua) ag déanamh tithe do na héin.

Nuair a thagann droch aimsir an Gheimhridh beimid in ann na héin a bheathú go sábhálte iontu. 

 

Mol an Óige!

D’oscail Gaelscoil Chluainín doirse na scoile don chéad uair do na Naíonáin Shóisearacha ar an 27ú de Mhí Lúnasa.  Seisear pháiste a shiúil isteach – Lilly, Abigail, Harmony, Alan, Oisín agus James. Is páistí ar leith iad agus tá siad ag socrú isteach iontach maith. Go n-eirí libh go léir ar an turas  nua linn sa Gaelscoil!

Gaelscoil Chluainín opened it’s doors for the first time on the 27th of August last for our Junior Infants. Six children walked in – Lilly, Abigail, Harmony, Alan, Oisín and James. They are very special children and they are all settling in very well indeed. Best of luck to you all on your new journey with us in the Gaelscoil!
 

 

 

Website design by dmac media